યુએસએ મુખ્ય હોદ્દેદારો

વિશ્વ ઉમિયા ફાઉન્ડેશન ટીમ – USA
ક્રમ નામ હોદ્દો Assignment
1 શ્રી વી.પી. પટેલ ઉપ પ્રમુખ
2 શ્રી રસિકભાઈ પટેલ VUF – USA ના ચીફ કો-ઓર્ડિનેટર
3 શ્રી અજીતભાઈ પટેલ VUF – USA ના કો-ઓર્ડિનેટર સલાહકાર, આયોજન, ભાવિ વ્યૂહરચના
4 શ્રી જે.પી. પટેલ VUF – USA ના કો-ઓર્ડિનેટર યુ.એસ.એ.ના મંદિરો સાથે ફંડ એકત્રીકરણ અને સંકલન
5 શ્રી વિજયભાઈ વી. પટેલ VUF – USA ના કો-ઓર્ડિનેટર બિઝનેસ નેટવર્કિંગ અને ફંડ રેઇઝિંગ
6 શ્રી ઘનશ્યામભાઈ પટેલ VUF – USA ના કો-ઓર્ડિનેટર સંસ્થા અને પ્રકરણની રચના
7 શ્રી અતુલભાઈ પી. પટેલ VUF – USA ના કો-ઓર્ડિનેટર યુ.એસ.એ.ના મંદિરોનું પ્રકાશન, માર્કેટિંગ અને કો-ઓર્ડિનેશન
8 શ્રી દિનેશભાઈ સી. પટેલ (ડેની) યુથ કાઉન્સિલ ઓફ VUF – યુએસએના અધ્યક્ષ પ્રકરણ/યુવા પરિષદ રાજ્યોની રચના
9 અનિતાબેન પટેલ VUF – USA ના મહિલા પરિષદના અધ્યક્ષ તમામ રાજ્યોની મહિલા પરિષદની રચના
ચેપ્ટર ચેરમેન
ક્રમ નામ ચેપ્ટર
1 શ્રી નરેશભાઈ બી. પટેલ મેરીલેન્ડ
2 શ્રી મહેન્દ્રભાઈ પી. પટેલ ન્યુ જર્સી
3 શ્રી લાલુભાઈ આર. પટેલ જ્યોર્જિયા
4 શ્રી કૌશિકભાઈ ડી. પટેલ બોસ્ટન
5 શ્રી રસિકભાઈ બી.પટેલ કેન્ટુકી
6 શ્રી સંજયભાઈ એચ. પટેલ રોડે આઇલેન્ડ
7 શ્રી વિષ્ણુભાઈ બી. પટેલ કનેક્ટિકટ
8 શ્રી મૌલેશભાઈ પટેલ ન્યૂ હેમ્પશાયર
9 શ્રી વિનોદભાઈ આર. પટેલ ન્યુ યોર્ક
10 શ્રી હર્ષદભાઈ એસ. પટેલ ઇન્ડિયાના પોલિસ
11 શ્રી જયંતિભાઈ આઈ. પટેલ ટેનેસી
12 શ્રી પ્રકાશભાઈ એસ. પટેલ ઇલિનોઇસ (શિકાગો)
13 શ્રી આદેશભાઈ ડી. પટેલ ઉત્તર અલાબામા
14 શ્રી રાજ કે. પટેલ દક્ષિણ કેરોલિના
15 શ્રી પરેશભાઈ પટેલ દક્ષિણ અલાબામા
16 શ્રી અશોકભાઈ પટેલ ઉત્તર કારોલીના
17 શ્રી ભરતભાઈ એમ. પટેલ કોસ્ટલ જ્યોર્જિયા
18 શ્રી પરેશભાઈ બી. પટેલ ફ્લોરિડા
19 શ્રી જીજ્ઞેશભાઈ પટેલ પેન્સિલવેનિયા
20 શ્રી અરવિંદભાઈ પટેલ કેલિફોર્નિયા